antetvs

Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"
Titlu Proiect: ,,De la mic la mare catre mediul antreprenorial''
Contract POSDRU/154/1.1/G/135777

Activitatea (*)

Durată

Organizaţia care implementează proiectul (*)

1

A1. Management proiect - achizitii publice-audit (este activitate transversala ce raspunde tuturor obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

2

A2.Informare si publicitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

3

A3. Consiliere si orientare - elevi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

4

A4. Curricula alternativa de antreprenoriat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

5

A5.Formare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

6

A5.1. Acreditarea programelor de formare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

7

A5.2 Elaborarea suporturilor de curs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

8

A5.3 Desfasurarea formarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

9

A6. Activitati extracurriculare (non-formale si informale) in unitatile de invatamant pilot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

10

A6.1. Dezvoltarea platformei colaborative pentru tinerii antreprenori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

11

A6.2. Antreprenoriat activ in randul elevilor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

12

A6.3 Organizarea taberei scolare de vara ,,Tineri antreprenori’’

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2

 

 Activitatile proiectului propus se vor implementa pe o perioada de 18 luni dupa cum urmeaza:
-A1. Management proiect - achizitii publice-audit - Activitate transversala in cadrul careia, se va stabili modul de implementare al proiectului, responsabilităţile echipei de proiect precum si instrumentele de implementare a proiectului. Activitatea de coordonare, monitorizare, implementare si raportare se va desfăşura pe toată durata de implementare a proiectului. Se va întocmi un raport de evaluare trimestrial cu informaţii despre: modul de derulare a proiectului, nivelul atingerii rezultatelor stabilite în proiect, analize tehnico-financiare ale acţiunilor, raportul de eficienţă resurse–rezultate în implementarea proiectului, idei şi soluţii viabile identificate. Evaluarea proiectului se va realiza prin: interviuri aplicate individual; aplicarea de chestionare grupului ţintă; rapoarte de analiză; numărul participanţilor la activităţile specifice şi gradul de implicare; raport final. In cadrul activitatii vor fi intocmite si transmise raportarile periodice privind progresul proiectului. Pe parcursul implementarii proiectului, membrii echipei de management vor acorda o importanta deosebita monitorizarii fiecarei etape de derulare in conformitate cu graficul de activitati. Tot in cadrul acestei activitati se vor realiza achizitiile planificate si bugetate in vederea asigurarii dotarilor necesare implementarii proiectului, se va pregati documentatia si derularea procedurilor de achizitii publice. In cadrul activitatii se vor efectua activitatile de contractare resurse umane, se vor identifica specialistii potriviti pentru ocuparea tuturor posturilor din echipa de implementare si vor fi incheiate contractele de munca pentru perioada desfasurarii proiectului respectiv se vor elabora fisele de post. Activitatile de audit si expertiza contabila vor fi subcontractate si se vor concretiza in verificarea corectitudinii si completitudinii cererilor de rambursare depuse de catre beneficiar si parteneri de-a lungul implementarii proiectului.
-A2.Informare si publicitate Activitate transversala care include organizarea conferintelor de lansare si inchidere proiect (in luna 1 si 18 de implementare). Lansarea oficiala a proiectului se va face in cadrul unei conferinte la care vor fi invitati reprezentanti ai mass-media locale, reprezentanti ai institutiilor publice locale si de invatamant, ai mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului. La incheierea proiectului va fi organizata conferinta de finalizare in care vor fi prezentate rezultatele obtinute prin implementarea proiectului si vor fi expuse modalitatile de continuare a activitatilor in perioada de sustenabilitate. Realizare si mentenanta website proiect- se va realiza un website specific proiectului, in care vor fi prezentate, pe toata perioada de derulare a proiectului, informatii relevante pentru grupul tinta, precum si rezultatele obtinute in urma derularii cursurilor de formare, asigurand totodata publicitatea adecvata a proiectului si subliniind valoarea adaugata a contributiei comunitare la dezvoltarea resurselor umane din Romania. In ceea ce priveste publicitatea proiectului, mentionam ca pe intreaga perioada de implementare se va face o promovare corespunzatoare asigurand vizibilitatea si transparenta cerute de legislatia comunitara si in acord cu regulile prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013. Vor fi intreprinse toate masurile pentru a face cunoscute oportunitatile pe care le ofera proiectul pentru grupul tinta ales, dedicate acestuia. Vor fi distribuite pliante si materiale inscriptionate cu titlul proiectului, vor fi postate afise si bannere la sediile partenerilor.
-A3. Consiliere si orientare - elevi Activitate ce include sesiuni de consiliere si orientare psiho-pedagogica pentru elev, dar si orientare pentru alegerea unei meserii/calificari sau continuarii studiilor de nivel superior. In vederea realizarii activitatilor de consiliere se vor elabora chestionare, care, dupa ce vor fi completate vor servi la indrumarea elevilor in activitatile educationale cat si in viitoarea cariera pe care o vor alege. De aceasta activitate vor beneficia 260 de elevi din 5 licee si 1 scoala generala din judetul de implementare al proiectului.
-A4. Curricula alternativa de antreprenoriat Aceasta va fi elaborata de catre expertii educationali din proiect si va cuprinde initierea in antreprenoriat, limbi straine cu utilizare larga in domeniul afacerilor precum si competente de utilizare a calculatorului. Noul program de antreprenoriat va fi introdus in cele 6 centre pilot din care provin membrii grupului tinta elevi, in programa optionala de la clasele VII-VIII si X-XII. Curricula va fi realizata de catre 4 experti din care 2 sunt din partea Solicitantului si 2 din partea Partenerului 2. Acestia vor realiza atat curricula cat si un Ghid de bune practici privind colaborarea ,,scoala-mediul antreprenorial de afaceri’’.
-A5.Formare In cadrul acestei activitati se vor desfasura urmatoarele subactivitati:
  • A5.1. Acreditarea programelor de formare Vor fi acreditate CNFP - 2 programe si anume: Invatarea prin proiecte educationale (curs de 60 ore/15 credite)-care va fi acreditat si desfasurat de catre Solicitant si Antreprenoriat la standarde europene (curs de 60 ore/15 credite)- care va fi acreditat si desfasurat de catre Partenerul 2.
  • A5.2 Elaborarea suporturilor de curs In urma autorizarii cursurilor prezentate in cadrul activitatii A5.1., Experti formatori selectati vor intocmi suportul de curs pentru desfasurarea cu succes a formarii profesionale.
  • A5.3 Desfasurarea formarii Sesiunile de formare vor fi programate pe toata durata proiectului si vor fi constituite 8 grupe de cursanti (25 cursanti/grupa).
-A6. Activitati extracurriculare (non-formale si informale) in unitatile de invatamant pilot Aceasta activitate include urmatoarele subactivitati:
  • A6.1. Dezvoltarea platformei colaborative pentru tinerii antreprenori Este o aplicatie informatica care permite diseminarea informatiilor despre afaceri in randul tuturor celor interesati, discutii pe forum intre elevi si cadrele didactice participante in proiect, postare de materiale de interes pentru grupul tinta. De asemenea, platforma va fi utilizata de catre toti membrii grupului tinta, elevi si persoane ocupate in educatie si formare initiala.
  • A6.2. Antreprenoriat activ in randul elevilor Concretizat in crearea de cluburi ale elevilor, un concurs de planuri de afaceri pentru elevii ce fac parte din grupul tinta al proiectului, vizite la organizatii cu care scolile vor crea parteneriate in vederea schimbului de bune practici.
  • A6.3 Organizarea taberei scolare de vara ,,Tineri antreprenori’’ In cadrul careia va fi prezent continutul curriculei nou create in cadrul unor workshop-uri avand ca teme ,,Modernizarea invatamantului romanesc’’ si Parteneriate scoala-mediul de afaceri’’ si unor intalniri cu tineri antreprenori care au reusit in cariera, care le vor explica elevilor avantajele desfasurarii unei activitati independente dar si responsabilitatile ce decurg din aceasta.

Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.