antetvs

Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"
Titlu Proiect: ,,De la mic la mare catre mediul antreprenorial''
Contract POSDRU/154/1.1/G/135777

Apel inscriere cursuri

1.Inscrierea se face prin completarea tehnoredactată a formularului de inscriere, ce poate fi descărcat de pe site-ul http://posdru135777.ccdvaslui.ro/ şi trimiterea ca fişier ataşat la adresa de e-mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.Costurile pentru programul de formare sunt suportate din bugetul proiectului.
3.Data limită de trimitere a formularului de înscriere este 10.09.2014

4.Rezultatele selecţiei vor fi afisate pe site-ul http://posdru135777.ccdvaslui.ro/, cel mai târziu până la data de 15.09.2014

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Pentru participarea la cursuri, persoanele selectate vor depune un dosar de aplicaţie care va conţine:
• CV Europass(format nou 2014) semnat şi datat pe fiecare pagină
• Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară care atestă calitatea de director al unitatii de invatamant/consilier scolar/membru al CA al unei unitati de invatamant preuniversitar(personal din educatie si formare) activ in anul şcolar 2014-2015
• Copie conform cu originalul după diploma/diplomele de studiu şi ultimul grad didactic obţinut(dacă este cazul).
• Copie conform cu originalul după CI/BI
• Copie conform cu originalul după certificatul de naştere
• Copie conform cu originalul după certificatul de căsătorie/orice alt act care atestă schimbarea numelui(dacă este cazul)
• Formular individual de înregistrare a grupului ţintă(va putea fi descărcat de pe site-ul http://posdru135777.ccdvaslui.ro/ completat şi semnat de viitorul cursant in patratelul din partea stanga de pe ultima pagina a formularului. ATENTIE! Nu semnati in dreapta este locul pentru semnatura expertului din proiect.
• Declaraţie apartenenta la grupul tinta completată şi semnată de cursant(va putea fi descărcată de pe site-ul http://posdru135777.ccdvaslui.ro/
ATENTIE! Sunt diferentiate pentru cele 3 categorii de grup țintă! Completati formularul conform functiei dvs.
• Declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de cursant(va putea fi descărcată de pe site-ul http://posdru135777.ccdvaslui.ro/
• Declaratie privind evitarea dublei finantari completată şi semnată de cursant(va putea fi descărcată de pe site-ul http://posdru135777.ccdvaslui.ro/

Toate documentele în format hârtie vor fi scanate în format PDF şi depuse la dosar și în format electronic(CD).

Apel inscriere proiect 135777

Formular inscriere cursuri 135777

Metodologie selectie grup tinta 135777

 


Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.