antetvs

Acest site este confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte in OAMENI!
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"
Titlu Proiect: ,,De la mic la mare catre mediul antreprenorial''
Contract POSDRU/154/1.1/G/135777

Contextul proiectului

    Documentele programatice de la nivel national, specifice sistemului educational preuniversitar sunt: Legea 1/2011 a educatiei Nationale, Planul National de Reforme 2011-2013, Strategia ARACIP 2011-2015 – Recastigarea increderii in educatie. Toate aceste documente au ca prioritati:Compatibilizarea ciclurilor de invatamant cu cerintele unei educatii moderne si cu Cadrul European al Calificarilor ce presupune reorganizarea sistemului educational pe ISCED-uri;Modernizarea si descongestionarea curriculum-ului prin cresterea atractivitatii continuturilor programelor, introducerea curriculum-ului bazat pe competente cheie care urmareste facilitarea pregatirii de baza a individului si facilitarea intrarii pe piata muncii in conditiile cresterii nivelului de cunostinte practice ale acesuia;Reforma politicilor in domeniul resurselor umane din educatie precum si modernizarea managementului unitatilor de invatamant prin participarea cadrelor didactice si personalului din educatie si formare la cursuri de pregatire profesionala care sa le permita sa-si exercite mai eficient profesiile si nu in cele din urma cresterea calitatii in invatamantul preuniversitar. Consideram ca, proiectul propus urmareste exact aceste prioritati in devoltarea sistemului educational preuniveritar din tara noastra si contribuie prin activitatile sale la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU 2007-2013 precum si a celor din DCI POSDRU.
    Plecand de la documentele mai sus amintite Strategia Nationala pentru Educatie urmareste ca principale obiective dezvoltarea educatiei, cercetarii si inovarii pentru o societate bazata pe cunoastere. Proiectul care include ca grup tinta atat elevii cat si personalul din invatamantul preuniversitar, presupune o abordare integrata, bazata pe resurse si cunostinte specifice mai multor tipuri de activitati: formare cadre, orientare/consiliere elevi, elaborare curricula optionala de educatie antreprenoriala si participarea elevilor in activitati extracurriculare si non-formale care sa-i ajute la insusirea cunostintelor noi mai bine si intr-un mod mai atractiv.
    Proiectul a fost elaborat prin prisma nevoii identificate la nivel de zona de implementare, de catre institutia solicitanta impreuna cu partenerii care desfasoara activitati in domeniul educational . Acestia au identificat in urma unor chestionare aplicate in liceele din zona, nevoia de introducere de programe educationale alternative la elevii din ciclurile superioare care doresc sa dobandeasca cat mai multe cunostinte practice in vederea alegerii unui traseu cat mai potrivit pentru cariera viitoare, acestia exprimandu-si optiunea de a invata si altfel nu numai in cadrul orelor de la scoala. Pe de alta parte a aparut nevoia de pregatire continua a cadrelor din educatie si formare initiala, care in conformitate cu legea educatiei nationale trebuie sa obtina anual un numar de credite pentru a fi competitivi in sistemul educational.
    Prin implementarea proiectului se vor solutiona nevoile grupurilor tinta identificate. Propunerea noastra de proiect raspunde nu numai strategiilor si politicilor nationale in domeniul educational dar si obiectivelor strategiilor Europene pentru educatie inclusiv Strategiei Europa 2020 care are ca obiective in domeniul educational reducerea ponderii celor care abandoneaza scoala sub 10% pana in 2020 si atingerea unui procent de 40% dintre tinerii de 30-34 de ani care sa fi urmat o forma de invatamant tertiar pana in 2020. In acest sens Romania si-a asumat ca va atinge in 2020 11,3% pentru rata abandonului si 26,7% pentru absolventii de invatamant superior.
    De asemenea, Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in domeniul Educatiei si Formarii (ET 2020) adoptata de CE in 2009 are ca prioritate faptul ca educatia initiala si formarea sunt esentiale pentru actuala societate bazata pe cunoastere care este o societate informatizata. Prin obiectivele sale, proiectul contribuie in mod intrinsec la indeplinirea obiectivelor specifice DMI 1.1, de dezvoltare a unui sistem de invatamant preuniversitar care sa asigure educatie de calitate si competente cheie pentru toti participantii. Implementarea de programe noi menite sa ajute tinerii sa dobandeasca competente care sa le asigure o mai buna insertie pe piata muncii este o abordare integrata care duce la dezvoltarea sistemului educational preuniversitar din tara noastra si totodata la formarea unui capital uman bine pregatit pentru domeniul educational.

 

Rezultatele proiectului

    -R1 - O curricula optionala de antreprenoriat elaborata si implementata in 5 licee si 1 scoala generala pilot din proiect
    -R2 - Un Ghid de bune practici privind colaborarea scoala-mediul antreprenorial de afaceri
    -R4 - 200 de persoane implicate in procesele educationale preuniversitare participante la programe de formare
    -R5 - 260 de elevi din 6 unitati scolare consiliati si orientati
    -R6 - 6 Centre pilot pentru introducerea curriculei optionale de educatie antreprenoriala

Cautati

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.